Actividades e debates


ACT. 1 | ACT. 2 ACTIVIDADE 3 | ACT. 4 | ACT. 5 | ACT. 6 | ACT. 7 | ACT. 8

 

Escolle un dos casos etnográficos e indaga sobre o mesmo realizando un breve traballo escrito e/ou audiovisual.