Actividades e debates


ACT. 1 | ACT. 2 | ACT. 3 | ACT. 4 | ACT. 5 | ACT. 6 | ACTIVIDADE 7 | ACT. 8

 

Reflexiona sobre estes vídeos e coméntaos cos teus compañeiros e compañeiras:

 

Comportamento sexual dos animais

 

Alfred Kinsey