Investigacións
Clientes

Prostitución en España: clientes e mulleres

2011-2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2004-2005 Proxecto de investigación sobre os perfís discursivos dos clientes de prostitución en España, titulado “Prostitución en España: clientes y mujeres”, financiado polo Instituto de la Mujer do ...

orangonenesriendo

Educando para a igualdade desde a antropoloxía sexual

2011-2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2004-2005 Educando para a igualdade dende a antropoloxía sexual: zapotecas, bijagós e outros grupos étnicos VP438C 2007/33-0, pola Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, da Xunta de Galicia. ...

fotos-076

Culturas sexuais indíxenas en México

2011-2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2004-2005 Investigación financiada polo Programa PCI, da Axencia Española de Cooperación Internacional e Desenvolvemento (AECID), titulada “Culturas sexuales indígenas en México”,  dirixida pola Dra. ...

Identidades analóxicas

Etnicidade e identidades analóxicas

2011-2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2004-2005 Investigación, financiada polo Programa José Castillejo, do Ministerio de Ciencia e Innovación (agora do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), titulada “Etnicidad e identidades ...