Unidade didáctica
Unidade didáctica

Introdución

Xénero e sexualidade no mundo: unha viaxe transcultural Os sistemas sexo/xénero son representacións culturais, cunha forte compoñente arbitraria, que responden a relacións histórico-sociais, de poder e de control social. Para convidar á ...

Estudos clásicos

Estudos clásicos

Referencias antropolóxicas clásicas Para comezar este debate sobre o xénero e a etnicidade, será preciso realizarmos unha reflexión preliminar en torno a dous aspectos fundamentais que teñen que ver coa valoración do “estado da ...

Casos etnográficos

Casos etnográficos

Diversidade sexual e transcultural Esta proposta didáctica pretende amosar un percorrido comparativo a través de diferentes modelos sociosexuais, coa fin de demostrar que os sistemas sexo/xénero non son froito da “natureza sexual” ...

Actividades e debates

Actividades e debates

ACTIVIDADE 1 | ACT. 2 | ACT. 3 | ACT. 4 | ACT. 5 | ACT. 6 | ACT. 7 | ACT. 8 Define os seguintes conceptos: Sistema sexo/xénero Terceiro xénero Orde sociosexual Etnicidade Intersexualidade   << ...