Etnicidade e identidades analóxicas


2011-2013 | 2010 | 2008 | 2007 | 2004-2005

Investigación, financiada polo Programa José Castillejo, do Ministerio de Ciencia e Innovación (agora do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), titulada “Etnicidad e identidades analógicas: elaboración de material didáctico”, dirixida pola Dra. Agueda Gómez, coa colaboración do Dr. Xaime Fandiño e a Dra. Marinella Miano, 2008.