Introdución


Xénero e sexualidade no mundo: unha viaxe transcultural

Os sistemas sexo/xénero son representacións culturais, cunha forte compoñente arbitraria, que responden a relacións histórico-sociais, de poder e de control social.

Para convidar á reflexión en torno ao xénero, á sexualidade e á etnicidade, pretendemos reunír e difundir material etnográfico a fin de dotarnos das ferramentas que permitan deconstruír a nosa visión “naturalizada” e dominante ao redor da orde sociosexual binaria existente na nosa sociedade occidental contemporánea.

Esta unidade didáctica é resultado do accésit ao primeiro Premio de creación de materiais e recursos docentes con perspectiva de xénero ANTONIA FERRÍN MOREIRAS convocado pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo no ano 2015

ESTUDOS CLÁSICOS | CASOS ETNOGRÁFICOS | ACTIVIDADES E DEBATES | RECURSOS EXTERNOS

Unidade didáctica

Seguinte >>

Estudos clásicos