Metodoloxía


INTRODUCIÓN | METODOLOXÍA | MARCO TEÓRICO | PANEIS | CRÉDITOS

Preténdese expor en cada panel dos cubos unha composición fotográfica, acompañada de textos alusivos á composición. Estes textos estarán expostos en galego e castelán.

As 12 caras que teñen os cubos distribuiranse da seguinte maneira:

1ª Cara: Presentación, fotografías emblemáticas e texto introdución.
2ª Cara: O pobo Bijagó
3ª Cara: O pobo Zapoteca
4ª Cara: Muller e Economía do pobo Bijagó
5ª Cara: Muller e Economía do pobo Zapoteca.
6ª Cara: Muller e Sociedade Bijagó
7ª Cara: Muller e Sociedade Zapoteca
8ª Cara: Muller e Política Bijagó
9ª Cara: Muller e Política Zapoteca
10ª Cara: Muller e Sexualidade Bijagó
11ª Cara: Muller e Sexualidade Zapoteca
12ª Cara: Conclusións finais e créditos